ORIENTERING

      
       

om franske forhold

           menu

 • se sidste nyhedsbrev

 • nyhedsbreve

 • stikordsregister

 • sidste nyt


 •    

   

   

          ved Klaus Vilner

          email: Klaus.Vilner@wanadoo.fr     

  Velkommen til Orientering om franske forhold

  ORIENTERING om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Sædvanligvis udsendes det en gang om måneden. Derudover udsendes der fra tid til anden ekstraudgaver, når jeg bliver bekendt med nyheder, som vanskeligt kan vente til det kommende ordinære orienteringsbrev. Jeg vil i disse orienterings- breve forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig, eller som i øvrigt interesserer sig for franske forhold. Jeg ser det som et væsentligt formål at tale danskeres sag i Frankrig eller gøre opmærksom på problemer, der berører danskere i Frankrig, overfor de franske og danske myndigheder og overfor EU. Desuden forsøger jeg at skabe forudsætningerne for, at Danmark og Frankrig sætter sig til forhandlingsbordet og indleder forhandlinger om en ny dansk – fransk dobbeltbeskatningsoverenskomst, således at det på ny bliver muligt for danskere at flytte til Frankrig som pensionister og for danskere, der allerede bor i Frankrig, at blive boende i Frankrig, når pensionsalderen indtræder, uden at de derved bliver dobbeltbeskattet således som det sker nu. ORIENTERING om franske forhold startede i oktober 2009 og udsendes nu til omkring 1.500 abonnenter, hvoraf de fleste er bosiddende i Frankrig. Informationsbrevet er gratis og sendes uden forpligtelser af nogen som helst art som e-mail til enhver, der fremsætter anmodning derom på Klaus.Vilner@wanadoo.fr. Nyhedsbrevet offentliggøres desuden på min egen hjemmeside www.orienteringomfranskeforhold.com og på Danskere i Toulouses hjemmeside http://danskereitoulouse.wordpress.com. Ønsker man at afmelde nyhedsbrevet, bedes dette meddelt på samme e-mailadresse. Indholdet i nyhedsbrevet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes, at oplysningerne er rigtige, påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger hverken i de enkelte nyhedsbreve eller i individuelle besvarelser på henvendelser, som jeg modtager. Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i nyhedsbrevene, eller med ønsker om emner, som ønskes belyst. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet ved at klikke på e-mail adressen ovenfor og sende en mail, hvor man angiver det navn og den e-mail adresse, som man ønsker nyhedsbrevet sendt til.

   

   

  Sidste Nyt

 •  

 •